top of page
En liten barnhand som håller i en vuxen hand

SCHEMATERAPI

Utgångspunkten i schematerapi är att vi alla föds med grundläggande känslomässiga behov. Dessa behov är bland annat trygghet, kärlek, empati, vägledning, empatiskt satta gränser och frihet att uttrycka känslor och behov. Vi behöver få de här behoven tillgodosedda tidigt i våra närmaste relationer för att vi ska utvecklas till sunda och mogna individer. När behoven tillgodoses på ett tillräckligt bra sätt under uppväxten utvecklar vi inre styrkor och färdigheter såsom tillit, trygghet och självkänsla. Om behoven inte tillgodoses, utvecklar vi istället känslomässiga sår som till exempel känslor av värdelöshet, övergivenhet och utanförskap. För att hantera och skydda oss mot dessa smärtsamma känslor utvecklar vi dysfunktionella strategier. Skydden lindrar på kort sikt, men riskerar att ställa till det och medföra fortsatt lidande eftersom de vidmakthåller såren. Schematerapi är ett sätt att förstå sig själv, bryta negativa livsmönster och läka känslomässiga sår så att du kan leva det liv du vill fullt ut. Till skillnad från traditionell KBT har vi i terapin mer fokus på uppväxterfarenheter, upplevelsebaserade övningar och vi utnyttjar i större utsträckning  terapirelationen som en trygg bas för förändring.

Schematerapi är integrativ psykoterapi anpassad för långvariga eller återkommande problem. Det är en vidareutveckling av KBT där terapin också influeras av anknytningsteori, gestaltterapi och psykodynamisk terapi.

"Jag kom till dig för att få hjälp att förstå och förändra känslor och mönster som jag har haft med mig sen jag var mycket liten. Jag har i andra perioder av livet träffat olika terapeuter och psykologer men det här är första gången jag har upplevt att det har funnits utrymme att gå bakom symtomen och titta på grunden till dessa. Jag upplevde att din förmåga att på ett lyhört sätt växla mellan olika former av samtal och övningar gjorde att jag kom åt känslor och minnen som jag inte riktigt har varit i kontakt med tidigare. Det gjorde att jag upplevde att jag kom mycket längre på de relativt få tillfällen vi träffades än vad jag har gjort tidigare. Tack för det!" 

- Tidigare klient

Schematerapi: Välkommen

"Lev som du vill och inte som  du lärt dig" Jeffery Young

Schematerapi: Välkänt citat
bottom of page