top of page

GRUVANS TERAPI

Marita Andersson, leg psykoterapeut, av ISST certifierad schematerapeut, leg sjukgymnast

Schematerapi och KBT

Jag erbjuder samtal och psykoterapi (på plats eller online) när tankar och känslor känns svåra att hantera på egen hand. Du kanske upplever stress, nedstämdhet, oro, ångest, otillräcklighet eller har en dålig självkänsla. Du kan ha varit med om svåra händelser eller problematiska relationer som du vill bearbeta. Min grund är KBT med inriktning schematerapi, ACT och CFT. Övningar i Basal Kroppskännedom används vid behov som hjälp för att reglera känslor och hitta en inre stabilitet och trygghet. 

Mottagningen är belägen på gruvområdet i Falun, Dalarna. 

 

"Jag har haft svår ångest i många år och har tidigare sökt hjälp under lång tid och på många ställen mot detta. Med Maritas stora kunskap och varma bemötande så fick jag äntligen verktygen till en långsiktig förändring".

- Tidigare klient

"Terapin har förändrat stora delar av mitt liv, på riktigt. Har fått större förståelse för mig själv, vilket gör att jag mår bättre och de relationer jag har runt mig".

Tidigare klient

TISDAG DEN 28 MAJ anordnar Gruvans terapi att tillfälle för dig att  öva Basal Kroppskännedom. Du får möjlighet att landa i dig själv i rörelse och vila. 

Marita Andersson, Leg psykoterapeut
Hem: Välkommen
bottom of page